Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej

O terapii Integracji Sensorycznej – symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Terapia Integracji Sensorycznej polega na tym aby w przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki, liny do wspinania i przeciągania) dziecko, pod okiem terapeuty, uczyło się w efektywny sposób automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Właściwy przebieg wszystkich procesów integracji sensorycznej warunkuje prawidłowy rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka.

Symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami SI:

 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
 • łatwo się rozprasza, ma trudności ze skupieniem uwagi,
 • bywa agresywne,
 • jest niestabilne emocjonalnie,
 • jest zbyt statyczne, mało aktywne,
 • ma trudności z zasypianiem i snem,
 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
 • z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania paznokci i włosów, kąpieli,
 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
 • wydaje się, ze ma obniżoną wrażliwość na bodźce bólowe, dotykowe,
 • ma słabą świadomość własnego ciała,
 • wykazuje zachowania autostymulujące/autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
 • wydaję sie niezdarne (często upada, potyka się),
 • ma trudności z oceną odległości,
 • ma trudności z czynnościami samoobsługowymi (ubieranie, rozbieranie),
 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
 • często myli strony prawa-lewa,
 • boi się odrywać stopy od podłoża,
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • ma trudności z czytaniem, pisaniem, reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch lub intensywne zabawy (kręcenie, bujanie, podskoki),
 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
 • nieprawidłowo siedzi /stoi,
 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
 • nie lubi lub domaga się pokarmów o określonej konsystencji,
 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
 • nie lubi głośnych/określonych dźwięków,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • lubi wydawać głośne dźwięki,
 • pewnych dźwięków nie zauważa,
 • poznaje otoczenie za pomocą węchu,
 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
 • nie rozróżnia zapachów,
 • ignoruje nieprzyjemne zapachy.
Może zainteresuje Cię także
lęk przed mówieniem kompleksowa terapia logopedyczna
Jak objawia się lęk przed mówieniem?
Czytaj więcej
logopedia kompleksowa terapia
Zestaw ćwiczeń artykulacyjnych
Czytaj więcej
kompleksowa terapia logopedyczna
Pomoc psychologiczna
Czytaj więcej
praca logopedy z dziećmi to nie tylko ćwiczenia
Budowanie pewności siebie
Czytaj więcej